Servicii de consultanta – Protectia datelor cu caracter personal

    Exercitati o activitate economica conform legislatiei nationale in vigoare? Aveti contact direct cu date cu caracter personal ale unor terti sau prelucrati acete date? Daca da trebuie sa va conformati regulamentului (UE) 2016/679.

In vederea autorizarii ca operator de date cu caracter personal va oferim urmatoarele servicii:
•    audit,
•    informare,
•    intocmirea notelor de informare.

In contextul unei tot mai accentuate partajari de resurse si servicii, individul resimte un impuls tot mai puternic de a pune la adapost sfera relatiilor ce tin de viata sa privata. Nevoii individului de a-si proteja identitatea si intimitatea ii corespunde  reglementarea la nivel normativ a unei protectii minime ce trebuie sa insoteasca prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestuia. in planul legislatiei nationale sunt relevante dispozitiile regulamentului (UE) 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 Ce obligatii impune aceast regulament operatorilor economici?

Alaturi de obligatiile de pastrare a confidentialitatii datelor de care iau cunostinta in  exercitiul activitatii, pentru monitorizarea respectarii dispozitiiilor legale  a fost infiintata  Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal  (ANSPDCP).

Prelucrarea caror date este vizata de lege?

Potrivit regulamentului (UE) 2016/679 – pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, datele cu carater personal sunt definite ca fiind orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila:
Prin persoana identificabila se intelege persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Dintre acestea mentionam: nume, prenume, date cu privire la raporturile de familie, contractuale, scolarizare, date cu privire la starea de sanatate, adresa, numar de telefon, CNP, numarul si seria cartii de identitate, etc..

Ce inseamna prelucrarea datelor?

Prin prelucrarea datelor este definita orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, registrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugere.

Ce servicii va punem la dispozitie?

Audit  – analiza activitatii desfasurate in vederea identificarii si particularizarii obligatiei de inregistrare. Cautam raspuns la urmatoarele intrebari: Pentru ce categorii de date trebuie facuta notificarea ? Ce tip de notificare trebuie intocmita in raport de specificul activitatii?  Intra activitatea operatorului sau segmente ale acesteia sub imperiul unei exceptari de la obligatia de notificare?
Informare – transmiterea informatiilor relevante adaptate necesitatii punctuale a partenerului contractual. Informarea atat la nivel managerial cu privire la politicile de confidentialitate ce trebuie adoptate cat si informarea celorlalte persoane cu rol in prelucrarea datelor cu caracter personal incadrate in structurile operatorului economic. Informarea se va realiza intr-o maniera prin care sa se asigure atat transmiterea cat si intelegerea informatiilor.
Intocmirea notelor de informare  –  pentru a asigura transparenta in acest proces, se impune obligativitatea realizarii unor note de informare adresate persoanelor a caror informatii sunt prelucrate.

Asigura-te ca activitatea ta se incadreaza in normele legale si economiseste timp pretios apeland cu incredere la serviciile noastre!

Comments are closed at this time.