Modificarea Legii contabilitatii nr. 82/1991

Va informam ca Legea Nr.121/2015, aparuta in M.Of. nr. 82 din 2.6.2015, modifica dispozitiile Legii contabilitatii nr. 82/ 1991, astfel:

a) Persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venit, definite de Codul fiscal, si ale caror venituri sunt determinate în sistem real au obligatia sa conduca evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii în partida simpla sau, la optiunea acestora, pe baza regulilor contabilitatii în partida dubla, potrivit reglementarilor contabile emise în acest sens, cu exceptia situatiei în care în legislatia fiscala se prevede altfel.”

b) ”Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, în compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana împuternicita sa îndeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare. Prin persoana împuternicita sa îndeplineasca functia de director economic sau contabil-sef se întelege o persoana angajata potrivit legii, care are studii economice superioare si care are atributii privind conducerea contabilitatii entitatii.”