Servicii

Incepand cu data de 7 mai 2015 va oferim servicii de  elaborare a regulamentului de ordine interioara pentru veniturile provenite din incasarea bacsisului (OUG 28/ 1999) si a registrului de bani personali.

=======================================================================

Va oferim oportunitatea de a deveni membru a “C.A.R. FIMM” IFN IASI in urmatoarele conditii:

 • Taxa de inscriere: 15 lei
 • Fond social minim 500 de lei pentru a beneficia de imprumuturi
 • Dobanda practicata de 10% pe an
 • Fond nerambursabil acordat la decesul membrului CAR persoanei desemnate de acesta
 • Fond pentru studii/initierea unei afaceri special instituit la nasterea unui copil viu
 • CAR acorda o suma nerambursabila care sa constituie inceputul unei activitati de economisire pentru studii/initierea unei afaceri

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta pe e-mail:office@car-fimm-ifn.org.ro

=======================================================================

Societatea Spin Group & HR incepand cu data de 18.12.2014 a fost abilitata sa ofere urmatoarele:

A) Servicii de PREVENIRE SI PROTECTIE in domeniul SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA, oferite de SPIN GROUP & HR S.R.L., conform Legii sanatatii si securitatii in munca, 319/2006, constau in:

EVALUAREA RISCURILOR IN MUNCA SI UPGRADAREA PERIODICA A EVALUARII. Dosarul de evaluare riscuri cuprinde:

– Fisa de descriere a locului de munca;
– Fisa de evaluare a locului de munca;
– Calculul nivelului de risc partial si global;
– Fisa de masuri propuse pentru fiecare loc de munca;
– Interpretarea rezultatelor evaluarii;
– Concluzii pentru fiecare loc de munca si la nivelul societatii;

INTOCMIREA SI MENTINEREA LA ZI A DOSARULUI SSM. Dosarul SSM cuprinde:

– Decizii interne de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca impuse de lege;
– Fisa de expunere la riscuri pentru fiecare loc de munca;
– Instructiunile proprii de securitate a muncii ? functie de specificul si particularitatile activitatilor desfasurate;
– Planul de prevenire si protectie;
– Programul anual de instruire si stabilirea tematicii de instructaj;
– Decizia de formare a Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca;
– Procesele Verbale de intrunire trimestriala a CSSM;
– Atributiile si raspunderile in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
– Clauzele privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii;
– Lista locurilor de munca cu pericol deosebit si/sau pericol iminent de accidentare si ?bolnavire profesionala;
– Lista cu echipament individual de protectie si de lucru pentru dotarea personalului;
– Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
– Lista cu meseriile si a profesiile prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor (unde este cazul);
– Lista cu posturile de lucru al carui personal necesita examene medicale suplimentare (unde este cazul);
– Lista cu posturile de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic (unde este cazul);
– Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;

 1. EFECTUAREA INSTRUCTAJULUI INTRODUCTIV GENERAL si TESTAREA CUNOSTINTELOR.
 2. ASISTENTA LA EFECTUAREA INSTRUCTAJULUI LA LOCUL DE MUNCA si TESTAREA CUNOSTINTELOR.
 3. ASISTENTA LA EFECTUAREA INSTRUCTAJULUI PERIODIC si TESTAREA CUNOSTINTELOR.
 4. CERCETAREA EVENIMENTELOR DE MUNCA CARE AU PRODUS INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA

 

B) Servicii de PREVENIRE SI PROTECTIE, oferite de SPIN GROUP & HR S.R.L in domeniul SITUATIILOR DE URGENTA, conform Legii apararii impotriva incendiilor, 307/2006, respectiv a Legii protectiei civile, 481/2004, constau in:

INTOCMIREA SI MENTINEREA LA ZI A DOSARULUI SU. Dosarul cuprinde:

– Decizii interne de organizare a activitatii privind AII si PC impuse de lege;
– Instructiunile proprii privind activitatile de AII si PC ? functie de specificul si particularitatile activitatilor desfasurate;
– Planul de evacuare.
– Planul de organizare a AII.
– Planul de interventie.
– Fisa obiectivului.
– Programul anual de instruire si stabilirea tematicii de instructaj;
– Planificarea exercitiilor de simulare a evacuarii si asistenta la efectuarea acestora.
– Atributiile si raspunderile in domeniul AII si PC, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
– Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;

 1. EFECTUAREA INSTRUCTAJULUI INTRODUCTIV GENERAL si TESTAREA CUNOSTINTELOR.
 2. ASISTENTA LA EFECTUAREA INSTRUCTAJULUI LA LOCUL DE MUNCA si TESTAREA CUNOSTINTELOR.
 3. ASISTENTA LA EFECTUAREA INSTRUCTAJULUI PERIODIC si TESTAREA CUNOSTINTELOR.

Pagina vizitata de: 4,611 ori