Exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilier (Legea 52/2011)

Incepand cu data de 3.06.2015 s-au emis noi norme metodologice pentru aprobarea exercitarii acestor activitati.

Zilierii pot presta munca necalificata cu caracter ocazional in domeniile prevazute in clasificarea activitatilor din economia nationala, astfel:

a) agricultura, vanatoare si servicii anexe, cu exceptia crescatorilor de animale în sistem semiliber, traditional si transhumanta – diviziunea 01;

b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere – diviziunea 02;

c) pescuit si acvacultura – diviziunea 03;

d) colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase – clasa 3821 si 3811;

e) recuperarea materialelor – grupa 383;

f) comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii – grupa 462;

g) activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor – grupa 823;

h) publicitate – grupa 731;

i) activitati de interpretare artistica – spectacole – clasa 9001, activitati suport pentru interpretarea artistica – spectacole – clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de spectacole – clasa 9004;

j) activitati de cercetare-dezvoltare în stiinte sociale si umaniste – clasa 7220 (sapaturi arheologice);

k) activitati desfasurate in sere, spatii verzi, parcuri si gradini zoologice – cod 0141;

l) hoteluri si alte facilitati de cazare – diviziunea 55 (tabere organizate de Ministerul Tineretului si Sportului direct sau prin unitatile din subordinea acestuia);

m) activitati ale bazelor sportive – diviziunea 9311;

n) activitati ale cluburilor sportive – diviziunea 9312.

Activitatile de manipulare marfuri si activitatile de curatenie si întretinere se presteaza numai în domeniile de activitate enumerate anterior.

Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestata de zilier este in sarcina beneficiarului, iar cuantumul impozitului este de 16% calculat la remuneratia bruta si se vireaza în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Celor interesati le punem la dispozitie documentarul specific (legea si normele de aplicare a legii).

Comments are closed at this time.